Jak szpiegują cię w pracy (News)

Pracodawcy przeglądają bilingi telefonów służbowych swoich pracowników, podglądają ich pocztę elektroniczną, a niektórzy nawet są w stanie zlecić agencjom detektywistycznym śledzenie, co pracownik robi poza firmą i z kim nawiązuje znajomości. „Pracodawcy śledzą pracowników w obawie przed defraudacją….