JAK WYNAGRADZAĆ HANDLOWCÓW? (News)

„Systemy Wynagrodzeń w Działach Handlowych” – wszystko, co należy wiedzieć o wynagradzaniu i finansowym motywowaniu handlowców – tak najkrócej można określić to szkolenie.

Program szkolenia to kompendium konkretnej i użytecznej wiedzy. Zawiera wszelkie informacje niezbędne do opracowania…