Jak zorganizować zespół ds. wyboru ERP? (Artykul)

Niepowodzenie wdrożenia systemu ERP często ma źródło w źle zorganizowanym procesie wyboru systemu i oferenta. Poniżej rekomendujemy – jak zdefiniować przedmiot przetargu, jak zorganizować zespół ds. przygotowania wdrożenia oraz jak zaplanować harmonogram przetargowy.