Już trwa licytacja atrakcyjnych powierzchni reklamowych! (News)

Komitet Ochrony Praw Dziecka- ogólnopolska organizacja pożytku publicznego kolejny raz organizuje Licytację powierzchni reklamowych z których całkowity dochód zostaje przeznaczony na cele statutowe czyli pomoc dzieciom i ich rodzinom poprzez udzielanie bezpłatnych porad pedagogiczno- psychologicznych…