Kierunek – Metodyka PRINCE2 (Artykul)

Jako trener i konsultant często spotykam się z pytaniem:

„A właściwie to po co mi ta metodykaPRINCE21? Po co w ogóle jakakolwiek metodyka zarządzania projektami?”

Spróbujmy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące metodyki PRINCE2