Klient ma zawsze rację? czyli standardy obsługi klienta w urzędach administracji publicznej (Artykul)

Działania z zakresu kreowania wizerunku są stosunkowo nową dziedziną w polskim życiu społecznym. Do niedawna o konieczności prowadzenia działań zmierzających do udoskonalenia obrazu organizacji w opinii otoczenia myślały jedynie korporacje i duże firmy dysponujące wykwalifikowaną kadrą i wielkimi zasobami finansowymi. Obecnie obszar ten jest obiektem zainteresowań różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących na rynku, między innymi administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców.