KNF o działalności ubezpieczycieli

Z raportu KNF przekazanego GUS-owi wynika, że pod koniec czerwca działało w Polsce sześćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń, czyli o jeden więcej niż przed rokiem. Trzydziestu jeden ubezpieczycieli zajmowało się ubezpieczeniami na życie. Pozostałe, czyli ubezpieczenia osobowe i majątkowe, były obsługiwane przez trzydzieści cztery firmy. Dwie firmy nie sprzedały do końca czerwca żadnej polisy, a jeden zakład był w likwidacji od 8 lat.