Kolejne miasta coraz bliżej uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności (News)

Wniosek o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest juz w fazie oceny.

W ramach konkursu w swoim wniosku Żyrardów stara się o dofinansowanie 6 kontraktów budowlanych. Zakres inwestycji…