Kolejny rekord złotego wobec euro (News)

Rano polski złoty pobił kolejny rekord wobec euro osiągając poziom 3,237. To prawdopodobnie efekt rosnących oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce, po publikacji wyższych od oczekiwań danych o inflacji i płacach.
Wzrostowi złotego sprzyjają „jastrzębie” wypowiedzi członków RPP. Dariusz Filar…