Konferencja ?Zrównoważony rozwój?. Targi Dobrych Praktyk CSR. (News)

W dniach 28-29 października w Warszawie odbędzie się Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2008 – najważniejsze wydarzenie podejmujące tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate social responsibility) w Polsce.
Dwudniowy program Forum obejmuje doroczną konferencję…