Koniec liberalizmu banków? (News)

Jeszcze rok temu kredytobiorcy chętnie brali, a banki chętnie udzielały im kredytów, nawet za kwotę przewyższającą wartość kupowanej nieruchomości (100 – 130%). Chociaż skala zadłużenia nadal rośnie, to już nie z tak dużą intensywnością. Portfel kredytów hipotecznych w Polsce to ponad 130 mld…