Koniunktura się pogarsza

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lipcu oceniany mniej optymistycznie niż w czerwcu i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat – informuje Główny Urząd Statystyczny. Na nastroje przedsiębiorców wpływają ostrożniejsze niż w zeszłym miesiącu oceny dotyczące zarówno bieżącego, jak i przyszłego popytu oraz produkcji. Prognozy sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu, przy utrzymujących się bieżących niewielkich trudnościach w tym zakresie.