Konsumenci: pesymizm wyhamował

W lipcu 2008 r. odnotowano zahamowanie się, obserwowanej w kilku poprzednich miesiącach, tendencji pogarszania się nastrojów konsumenckich społeczeństwa polskiego – informuje Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej  podniósł się i był wyższy niż w czerwcu, ale nie osiągnął wartości sprzed roku.