Kontrakt menedżerski nie odbiera przedsiębiorcy prawa do ryczałtu (News)

Przedsiębiorca może podpisać kontrakt menedżerski i nadal płacić ryczałt ewidencjonowany (przychody ze świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Art. 8…