Kosztowne zwolnienia (News)

Średnio prawie 50 zł dniówki za każdy dzień na chorobowym. Choroby pracowników kosztowały w zeszłym roku pracodawców i budżet ponad 7,6 mld złotych. Sami przeciętnie chorowaliśmy 12 dni. Ale skorzystaliśmy też z ponad 6,1 mln zwolnień z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Średnio…