Kredyt z dopłatą ? mistyfikacja czy realna pomoc? (News)

Polski rząd chce pomagać kredytobiorcom: Ustawodawca wprowadził stosowne narzędzia w postaci zapisów Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza Funduszem Dopłat. Wydawać by się mogło, że stworzono nam idealne warunki dofinansowania kredytów…