Kursy dla nauczycieli (News)

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego wystąpiło z interesującą propozycją do nauczycieli, którzy pragną podnieść swoją wiedzę zawodową. Mowa tu o rozmaitych pedagogicznych kursach kwalifikacyjnych, dzięki którym można będzie wyrównać szanse uczenia młodzieży niepełnosprawnej….