Leśna niegospodarność

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca niegospodarność Lasom Państwowym w latach 2005-2008. Według raportu Izby, państwowe przedsiębiorstwo bezprawnie wydało prawie 100 milionów złotych z funduszu leśnego.