Liczba nowych miejsc pracy spadła przez rok o jedną czwartą (News)

Podwyżki płac oraz kłopoty z poszukiwaniem fachowców mocno wpłynęły na sposoby funkcjonowania firm. Według danych GUS, w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 roku, w pierwszym półroczu roku 2008 spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy przedstawia się następująco: transport i łączność – 34,2 proc.,…