Logistyk – zawód z przyszłością (News)

Logistycy odpowiedzialni są za to, żeby wszystkie te produkty dotarły na właściwe miejsce i w odpowiednim czasie. Na naszym globie wciąż trwają wojny i szacuje się, że obecnie w różnych jego rejonach ma miejsce ponad 60 konfliktów lokalnych. Choć wojny mają charakter lokalny, to logistycy wojskowi działają…