Marketing rekrutacyjny (Artykul)

2007 – początek ery pracownika?
W 2007 roku mieliśmy do czynienia ze swoistym przełomem na polskim rynku pracy, którego ostatecznym potwierdzeniem był rekordowy wzrost płac na poziomie 12%, wynikający z deficytu niektórych fachowców. Według publikowanych przez różne instytucje badań, dla co najmniej połowy pracodawców problemy z pozyskaniem odpowiednich specjalistów stanowią barierę rozwoju, a część odczuwa bardzo poważne problemy z rekrutacją pracowników. Wielu pracodawców spotyka się z przypadkami, gdy wybrany kandydat odrzuca ich ofertę pracy, wybierając inną, testując tylko swoją wartość na rynku, bądź wykorzystując ją jako kartę przetargową, aby wynegocjować lepsze warunki z obecnym pracodawcą.
Zmieniło się również nastawienie pracowników i ich oczekiwania co do procesu rekrutacji. Przede wszystkim kandydaci zbierają szczegółowe informacje nt. zakresu obowiązków i miejsca stanowiska w strukturze firmy, możliwości poszerzenia kompetencji w przyszłości, dalszego rozwoju, oferowanych przez przyszłego pracodawcę świadczeń dodatkowych itp. Kandydaci nie tylko analizują dane otrzymane od osób rekrutujących, ale dzięki Internetowi mają możliwość uzyskania informacji o faktycznej pozycji firmy na rynku czy też warunkach pracy w niej – np. w ślad za serwisami konsumenckimi porównującymi jakość oferowanych produktów i usług powstały już pierwsze portale służące ocenie pracodawców (m.in. www.opracodawcach.pl, www.ocenpracodawce.pl). Ponadto na rynek pracy przebojem wkroczyło tzw. Pokolenie Y, czyli młode dynamiczne osoby urodzone po 1980 roku, wychowane w gospodarce wolnorynkowej, często posiadające doświadczenia ze studiów czy pracy za granicą, których oczekiwania co do pracy i komfortu życia różnią się znacznie od postaw osób zaczynających karierę w latach 90-tych.
Sytuacja na rynku pracy wpłynęła również na zmianę polityki personalnej pracodawców. Przede wszystkim usprawnieniu uległ proces rekrutacji – skraca się czas trwania i podejmowania decyzji na rzecz podniesienia jakości i stosowania bardziej efektywnych narzędzi selekcji. Wbrew pozorom poprawa perspektyw pracowników nie wpłynęła znacząco na dynamikę zmian pracy, jak to ma miejsce w Europie. Bardziej chętne do zmiany pracy są osoby z wyższym wykształceniem, na stanowiskach kierowniczych oraz posiadające krótsze staże pracy w obecnej firmie. Pracodawcy i agencje rekrutacyjne muszą więc bardziej aktywnie docierać do kandydatów, którzy nie dojrzeli jeszcze do decyzji o zmianie pracy.
Dotarły do nas globalne trendy demograficzne i wygląda na to, że lepiej już nie będzie. Według ostatniego raportu WFPMA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania Kadrami, „Przyszłość Zarządzania Kadrami w Europie – Kluczowe Wyzwania do 2015 r.”, pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zapewnienie im długofalowych możliwości rozwoju oraz utrzymanie w firmie, stanowią najważniejsze wyzwania dla rozwoju firm z 19 badanych państw.