Ministerstwo gospodarki: zapasy węgla odpowiednie

Według stanu na 12 maja 2008 roku, wielkość zapasów węgla kamiennego we wszystkich przedsiębiorstwach energetycznych była większa niż wymagany prawem poziom – wynika z informacji PSE Operatora, który monitoruje zapasy paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach.