Mniej chętnych do pracy na Wyspach (News)

Brytyjczycy wieszczą koniec taniej siły roboczej na Wyspach. Skalę powrotów trudno oszacować, jednak najprawdopodobniej część z nich jest wyłącznie mistyfikacją – wielu Polaków bowiem o tym, że wyjeżdza z Anglii dowiaduje się z mediów.
– To są jakieś lewe informacje. Mam tu mieszkanie,…