Mniejsze przedsiębiorstwa a kryzys

Mali i średni przedsiębiorcy apelują do rządu o wdrożenie programu, który pomoże im przetrwać kryzys. Właściciele zakładów podkreślają, że obecnie najpoważniejszym problemem jest brak dostępu do kredytów. Z tego powodu pierwszym krokiem powinno być ułatwienie mniejszym uczestnikom rynku zdobycia kredytu.