Mobilność zawodowa (Artykul)

We współczesnym świecie pracy obserwujemy coraz większą mobilność zawodową. Aby zbadać to zjawisko firma Manpower przeprowadziła wśród 30 tysięcy internautów z 27 krajów, w kwietniu tego roku, ankietę Mobilność zawodowa. Wyniki mogą być zaskakujące – 78% ankietowanych jest gotowych do przeprowadzki – w Polsce 75,9%.