Możesz dofinansować wypoczynek pracownika za granicą (News)

Od połowy czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczasowy stan prawny pozwalał na dofinansowanie z funduszu usług i świadczeń w zakresie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, ale tylko wtedy gdy były one…