Możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) (Artykuł)

Jak już wskazaliśmy
w pierwszej części artykułu, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) w ramach dostępnych w latach 2007 – 2013 w Polsce programów pomocowych jest bardzo szerokie. Sytuacja taka wynika z kilku przesłanek.