Można odzyskać nawet 100 proc. pensji niepełnosprawnego (News)

Jeśli zatrudniamy niepełnosprawnego, który wcześniej był zarejestrowany jako bezrobotny (lub poszukujący pracy) w pośredniaku – starosta zwróci nam do 60 proc. pensji niepełnosprawnego, a PFRON dofinansuje 40 proc. Wystarczy złożyć wniosek o refundacje i dofinansowanie wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania…