Nasi eksperci w komisjach sejmowych (News)

Nasi eksperci – Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban i Artur Andrzejewski, brali czynny udział w pracach sejmowej Komisji Gospodarki i Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także…