Nerwowy początek tygodnia (News)

Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od niewielkich spadków, które przybrały znacznie na sile w trakcie dnia. Powodem mocnych zniżek były kolejne doniesienia z sektora finansowego, które negatywnie odbiły się na zachowaniu sektora bankowego w całej Europie.
Doniesienia zza Oceanu dotyczące…