Nie chcemy powierzać składek ZUS-owi

Dwie trzecie Polaków nie zgadzają się na przesunięcie części składki z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Takie są publikowane w "Pulsie Biznesu" wyniki sondażu, przeprowadzonego przez grupę IQS na próbie 500 Polaków.