Nie wolno gorzej traktować podwładnego dlatego, że ładnie… (News)

Pracodawca nie może wyznaczać pracownikowi szczególnie uciążliwych obowiązków ani szykanować go za atrakcyjny wygląd, choć przepisy polskiego prawa jawnie o tym nie mówią. Kryteria dyskryminacji to w świetle naszego prawa m.in. wiek, płeć, niepełnosprawnosć oraz rasa. Jednak wyliczenia te nie są enumeratywne,…