Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Polscy pracodawcy coraz częściej nielegalnie zatrudniają cudzoziemców. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła w tym roku dwukrotnie więcej takich przypadków niż w roku ubiegłym.