Niepewna sytuacja w PKP PR

Sąd zgodził się, aby spółka "PKP Przewozy Regionalne" podjęła z konta środki na wypłaty dla pracowników. Konto zostało zablokowane przez komornika ze względu na długi spółki.