Nowe spojrzenie na pracowników 50+ – badanie rynku pracy (News)

Polscy przedsiębiorcy nie są przygotowani do konfrontacji z problemem starzejącego się społeczeństwa.
Większość przedsiębiorców nie opracowała ani programu ułatwiającego zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, ani zachęcającego pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie.
Manpower…