Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Artykuł)

23 października 2008 Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu spółek handlowych (Dz. U z 2008 nr 217 poz. 1381), która weszła w życie już 8 stycznia 2009 r. Jedną z istotnych zmian jest, niestety tylko częściowa, liberalizacja wymogów formalnych w przypadku umów zawieranych przez spółkę kapitałową z jej jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem).