Od jutra firma może zawiesić działalność (News)

Przedsiębiorcy będą mogli przerwać prowadzenie firmy nawet na dwa lata i w tym czasie nie płacić składek ubezpieczeniowych ani podatków.
W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r. nr 141, poz. 888). Od tego dnia…