Optymistyczni bankowcy

We wrześniu wartość wskaźnika indeksu koniunktury bankowej Pengab wzrosła w stosunku do wyniku z sierpnia o 2,6 pkt. i wyniosła 39,7 pkt. Tegoroczny odczyt jest jednak niższy o 1,9 pkt. niż we wrześniu ubiegłego roku.