Pali się! (Artykul)

Współczesny świat bombarduje nas wielością bodźców i wymaga natychmiastowych, skutecznych reakcji. Wysoko stymulującym środowiskiem jest środowisko pracy. Przeciętny człowiek spędza w nim ¼ swojego życia. Praca przestaje być jedynie sposobem na zarabianie pieniędzy, czy realizację zawodowych ambicji, a staje się po prostu życiem. Dlatego musimy pamiętać, że zdrowie, kondycja fizyczna i psychiczna, emocje, poczucie sensu są integralnymi elementami naszego funkcjonowania w środowisku pracy.