PB: Ciech ma nowego szefa finansowego grupy (News)

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ciechu na wniosek skarbu państwa odwołało z funkcji członka zarządu spółki Kazimierza Przełomskiego, który od 2002 r. odpowiadał za finanse Grupy Ciechu.
Na jego miejsce powołano Roberta Bednarskiego należącego m.in. do Brytyjskiego Stowarzyszenia…