PB: Pięć osób odwołanych z Rady Giełdy (News)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPW uchwalono zmiany związane z prywatyzacją GPW. Walne wprowadziło m.in. kategorię akcji niemych na okaziciela uprzywilejowanych co do dywidendy, w ten sposób, że na każdą akcję niemą przypada dywidenda 2,5-krotnie wyższa niż na akcję zwykłą. Zadecydowało…