PB: Pracownik rzadszym gościem w firmie (News)

Gospodarka szybko się rozwija, a przeciętny pracownik coraz mniej czasu spędza w pracy. Czary? Nie, demografia. Najdłużej pracują pośrednicy finansowi oraz urzędnicy i żołnierze, poniżej średniej — górnicy i nauczyciele.
Pracujemy coraz krócej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego…