PB: Roszady kadrowe w Bomi (News)

Rezygnacja Marka Theusa (szefa Rabatu Pomorze) z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Bomi, bez podania powodów, mogła wzbudzić wątpliwości wielu akcjonariuszy spółki, także co do przyszłości planowanego przejęcia Rabatu przez Bomi.
Przedstawiciele giełdowej spółki zapewniają jednak, że…