Pensje w produkcji i usługach (News)

Badania dowodzą, że zarobki w dużej mierze zależą od takich czynników, jak choćby region, w którym się pracuje, wielkość i pochodzenie kapitału pracodawcy oraz obrany kierunek na studiach. Średnie wynagrodzenie w sektorze produkcji jest większe niż średnie wynagrodzenie w sektorze usług – i to na każdym…