PGE: zyski w górę

Mimo malejącego zapotrzebowania na energię, zyski Polskiej Grupy Energetycznej w trzech kwartałach tego roku znacznie wzrosły. Zysk Grupy PGE od stycznia do końca września przekroczył trzy miliardy złotych, czyli licząc rok do roku był wyższy o 76 procent.