Po czterech latach w ue niższe bezrobocie i wyższe płace (News)

Przyspieszony wzrost gospodarczy, który na koniec ubiegłego roku osiągnął 6,5%, spadek bezrobocia prawie o połowę, wzrost średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw – liczonej w euro – o 58%, to pierwsze średniookresowe skutki naszej akcesji do Unii. Najbardziej poprawiło się rolnikom, korzystającym z…