Po posiedzeniu Rady Ministrów

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mają zapewnić korzystniejsze warunki uzyskiwania przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pożyczki z budżetu państwa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt przedłożył minister pracy i polityki społecznej.