Podrożeją paliwa?

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej pod koniec pierwszego kwartału wzrosną znacznie ceny paliw. KIG ocenia, że powodem wzrostu będzie wejście w życie zaostrzonych przepisów dotyczących dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach.