Pogarsza się jakość żywności

Pogorszyła się jakość większości skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów produktów spożywczych. UOKiK sprawdził mleko, mięsa i jego przetwory, miód i ryby. Z kontroli wynika, że tylko jakość sprzedawanych ryb poprawiła się, natomiast pozostałe produkty są coraz gorszej jakości.