Polskie firmy: brak reakcji na zmiany demograficzne

Większość przedsiębiorców nie opracowała ani programu ułatwiającego zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, ani zachęcającego pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie – wynika z badania firmy Manpower. Wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 30 tys. pracodawców w 28 krajach na świecie wskazują Polskę jako kraj najgorzej przygotowany zarówno do zatrzymywania, jak i zatrudniania pracowników 50+.